Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi

      Sáng ngày 15/5/2019, tại hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị, tham dự có 33 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X, Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

<

Đ/c Huỳnh Thị Hằng Nga – Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga – Ủy viên BCH Trung ương đoàn Bí thư Tỉnh đoàn đã yêu cầu đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi sao cho phù hợp với những thay đổi và thể hiện đầy đủ, thống nhất tinh thần Hiến pháp 2013 trong Luật thanh niên và hệ thống chính sách phát triển thanh niên.
 
Tại hội nghị đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù (bao gồm: thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý, thanh niền sau cải tạo, thanh niên di cư); Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; Về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (vị trí, vai trò, trách nhiệm) đối với thanh niên và công tác thanh niên; Cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên (nội dung, tổ chức bộ máy ở các cấp); trách nhiệm của các các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Về tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên (cấp Trung ương, cấp tỉnh);  Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên và tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; Nguồn lực thực hiện công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên; Những vấn đề cụ thể khác nảy sinh từ thực tiễn tình hình thanh niên và công tác thanh niên của địa phương cần được nghiên cứu, đưa vào quy định trong Luật Thanh niên (sửa đổi),…
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thanh niên sửa đổi thể hiện tính dân chủ, khách quan của Đảng, Nhà nước đối với quyền lợi, nghĩa vụ và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị và của các đơn vị huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, của đoàn viên thanh niên trong tỉnh để báo cáo về Trung ương đoàn.
 

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT