Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Trà Vinh: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Ngày 19/10/2020, Tỉnh đoàn Trà Vinh đã huy động 1.000 đoàn viên, thanh niên đến tham quan Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại trường Đại học Trà Vinh.

Việc giới thiệu, phổ biến các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua cuộc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là một trong những hoạt động thiết thực của công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, đoàn viên và sinh viên trường. Đặc biệt là quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tiềm năng và lợi thế của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, các thông tin biến đổi khí hậu, những đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta liên quan đến chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Buổi triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”  là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Trà Vinh, tiếp tục khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc để qua đó, mỗi người thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc nói chung và biển, đảo quê hương nói riêng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT