Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Tuổi trẻ Công an Trà Vinh: Kết quả đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với đảng” từ tháng 12/2019 đến hết tháng 9/2020, nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. qua hơn 9 tháng triển khai đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

10/10 các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển được 10 cuộc với 385 đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều nội dung, chuyên đề gắn với lấy ý kiến đóng góp về công tác, hiến kế nhiều giải pháp để tuổi trẻ công an Trà Vinh luôn sắt son niềm tin với Đảng: Không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, rèn luyện phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, gắn với đặc thù công tác chuyên môn của từng đơn vị, tạo nguồn lực để phong trào hành động cách mạng của đoàn đạt hiệu quả, thiết thực…

Chi đoàn Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai trong ĐVTN

Phát động ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam” do trung ương Đoàn tổ chức (có 450 ĐVTN tham gia), “Ánh sáng soi đường” do Tỉnh đoàn tổ chức (366 ĐVTN tham gia), “Đồng hành cùng thanh niên” (287 ĐVTN tham gia). Qua đó giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Công an tỉnh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phạm Thanh Tài

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT