Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019

     Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/UBKTTĐ, ngày 18/6/2019, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019, Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra Ban Chấp hành Đoàn Phường 2, thành phố Trà Vinh, Ban Chấp hành Thành đoàn Trà Vinh và giám sát cá nhân người đứng đầu đối với Bí thư Thành đoàn Trà Vinh và Bí thư Đoàn Phường 2, thành phố Trà Vinh.

      – Về nội dung kiểm tra: Đoàn Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến  hành kiểm tra Ban Chấp hành Đoàn Phường 2, thành phố Trà Vinh, Ban Chấp hành Thành đoàn Trà Vinh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; công tác triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, việc thực hiện chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”; việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; việc thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND thành phố với Thành đoàn Trà Vinh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Trí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đoàn Phường 2, thành phố Trà Vinh, Ban Chấp hành Thành đoàn Trà Vinh thời gian qua, đồng thời đề nghị 02 tập thể cần quan tâm hơn nữa đối với việc quản lý hồ sơ đoàn vụ; đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội cấp mình đề ra, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để có định hướng lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương; cần phát huy vai trò của người đúng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn (tại Đoàn Phường 2); thực hiện tốt Quy chế làm việc; kịp thời sơ kết chương trình phối hợp giữa UBND thành phố (tại Thành đoàn Trà Vinh); đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

      – Về nội dung giám sát: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát Bí thư Thành đoàn Trà Vinh và Bí thư Đoàn Phường 2, thành phố Trà Vinh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2013 – 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”. Qua giám sát Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã xác định những mặt làm được, những mặt còn hạn chế của từng đồng chí; đồng thời đề nghị từng đồng chí đưa ra phương hướng khắc phục cụ thể, nêu cao tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

 
 
 
 
 
 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT