Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

48 tập thể và cá nhân được tuyên dương qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 29/6, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức hội nghị trực tuyến với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05).

Tại hội nghị, Đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư tỉnh đoàn đã đánh giá: “Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh trong 05 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, với mỗi tầng lớp thanh thiếu nhi; đưa các nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với nhiều hình thức, cách làm phù hợp”… Qua đó, công tác giáo dục thanh thiếu nhi được đẩy mạnh; các phong trào hoạt động có bước phát triển, tổ chức cơ sở Đoàn được củng cố; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đoàn viên được nâng lên… Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.”

Nhận thức của cán bộ, ĐVTN về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Nhiều cán bộ Đoàn thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, các mô hình thiết thực, hiệu quả. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, thanh niên niên tiên tiến làm theo lời Bác, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho 48 tập thể, mô hình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT