Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Biên tập website Tuổi trẻ Trà Vinh.

Điện thoại: 0294. 2210888

Số 12 – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 2 – Thành phố Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh

Văn phòng: 0294.3862317

Email: btg.tinhdoan@travinh.gov.vn hoặc bbtwebsite.tinhdoan@.travinh.gov.vn