Ban biên tập

DANH SÁCH KIỆN TOÀN

Ban biên tập Website và Thông tin Tuổi trẻ cơ quan Tỉnh đoàn

Nhiệm kỳ 2012-2017

( Theo Quyết định số: 597 – QĐ/TĐTN-BTC, ngày 25/4/2017

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh )

***

 * Chịu trách nhiệm xuất bản thông tin: Đ/c Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí thư Tỉnh đoàn.
 * Ban biên tập Website:

1. Đ/c Trần Trí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Trưởng ban biên tập.

2. Đ/c Cao Thị Mỹ Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn – Thành viên

3. Đ/c Thạch Lâm Kiệm, Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn – Thành viên.

4. Đ/c Trần Anh Duy, Nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn – Thành viên.