Ban biên tập

* Chịu trách nhiệm xuất bản thông tin: Đ/c Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí thư Tỉnh đoàn.
* Ban biên tập Website:
1. Đ/c Trần Trí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Trưởng Ban biên tập.
2. Đ/c Cao Thị Mỹ Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn – Thành viên
3. Đ/c Nguyễn Minh Thùy, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn – Thành viên.
4. Đ/c Nguyễn Thúy Liễu, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn – Thành viên.