Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Cầu Kè hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở

  Thực hiện kế hoạch số: 16 -KH/UBH ngày 06/12/2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cầu Kè về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Cầu Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong quý I/2019, 100% Hội LHTN các cơ sở trên địa bàn huyện đã hoàn thành Đại hội.

<

Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Phong Thạnh lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2019 – 2024

       Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Hội tỉnh Trà Vinh về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ủy ban Hội LHTN huyện Cầu Kè đã xây dựng Kế hoạch về tổ chức đại hội hội các xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Cầu Kè lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến Chủ tịch Ủy ban Hội các xã, thị trấn; chọn Ủy ban Hội xã Phong Thạnh tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại triển khai đại hội. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội; phối hợp với cấp ủy Đảng cơ sở giới thiệu nhân sự Ủy ban Hội và nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ mới; tổ chức duyệt nội dung, chương trình đại hội và dự chỉ đạo đại hội.
Trong hơn nữa tháng, từ ngày 28/2 đến hết ngày 15/03/2019, đã có 11/11 cơ sở Hội xã, thị trấn trong toàn huyện hoàn thành Đại hội. Nhìn chung, Đại hội cơ sở đều thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định, đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận và thành công tốt đẹp.
Trong quá trình tổ chức, Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương; nội dung tổ chức có nhiều đổi mới song vẫn đảm bảo theo đúng Điều lệ và Nghi thức Hội. Các báo cáo trình Đại hội đều phản ánh đúng kết quả bằng những công việc, số liệu cụ thể, xây dựng được phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới bám sát thực tế của địa phương. Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra Ủy ban Hội, các chức danh chủ chốt Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban Hội xã, thị trấn khóa mới
100% cơ sở Hội hiệp thương đảm bảo về số lượng thành viên, cơ cấu người trong và ngoài Đảng đảm bảo tỷ lệ, có 11/11 cơ sở Hội xã, thị trấn có Chủ tịch Hội danh dự là Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Độ tuổi bình quân thành viên Ủy ban Hội cơ sở là 29 tuổi.
Có thể nói, việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, được thanh niên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị.
Đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cầu Kè tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến tổ chức trong tháng 5/2019.
Trong quá trình chuẩn bị về công tác nhân sự cũng như các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội, Ủy ban Hội các cơ sở đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là đảm bảo về kinh phí để tổ chức Đại hội. Hầu hết các Ủy ban Hội cơ sở đã tổ chức thực hiện được các nội dung của Đại hội đề ra, đúng quy trình, kế hoạch, hướng dẫn. Đồng thời góp phần củng cố và phát triển Hội thêm một bước để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.

Phạm Khang

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT