Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Cầu Ngang: Triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Đội tỉnh, năm học 2019 – 2020 Hội đồng Đội huyện Cầu Ngang chọn Liên đội trường THCS thị trấn Mỹ Long và liên đội trường TH – THCS Thuận Hòa làm điểm triển khai để thực hiện. Liên đội trường THCS thị trấn Mỹ Long tổ chức cho các em đội viên, học sinh tham gia các trò chơi dân gian như: nhảy lò cò, cờ dân gian, nhảy bao và các trò chơi dân gian khác của địa phương… nhằm giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc, các trò chơi dân gian. Kết quả tổ chức được 4 cuộc có 480 đội viên, học sinh tham gia. Liên đội trường TH – THCS Thuận Hòa tham mưu Ban giám hiệu trường hỗ trợ về cơ sở vật chất thực hiện, cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh toàn trường đóng góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo không còn sử dụng để làm nguồn tài liệu cho thư viện. Riêng trường sẽ đầu tư máy vi tính có kết nối internet để các em có thể tham khảo tài liệu qua mạng, kết quả tổ chức được 12 cuộc có 360 đội viên, học sinh tham gia.

D:\1 HOI DONG DOI\NAM HOC 2018 - 2019\VB LAM MINH CHUNG TƯ\12.2TRAI NGHIEM SANG TAO\2.THCS TT Mỹ Long- CAU NGANG.jpg

Hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian

Hội đồng Đội huyện Cầu Ngang

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT