Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

CHI BỘ CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, sáng ngày 21/12, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, có 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn truyền đạt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhã đã triển khai, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45KL-TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2023 tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị là dịp để cán bộ, Đảng viên, đoàn viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới, tính quan trọng và cấp thiết trong văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó, tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên./.

Hồng Quỳnh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT