Thứ Ba, 4 Tháng Mười, 2022

Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn: Sinh hoạt chuyên đề quí I năm 2022 với chủ đề “Nghị quyết Đại hội của Đảng và hành động của đảng viên”

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên; cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề quí I năm 2022 với chủ đề “Nghị quyết Đại hội của Đảng và hành động của đảng viên”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Võ Minh Nhựt – Bí thư Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên cùng toàn thể đảng viên Chi bộ cơ quan.

D:\CHI BO\2022\sinh hoat chuyen de 2022\z3305093473793_5246f3350f574fb2ee21b480e8318d78.jpg

Đồng chí Võ Minh Nhựt – Bí thư Chi bộ trao thư khen của Chi bộ cho đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I, năm 2022

Trong chương trình, đảng viên chi bộ đã có nhiều ý kiến phát biểu đánh giá về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được Chi bộ cơ quan thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội của Đảng. Hình thức tổ chức phù hợp với trình độ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông và các công cụ tuyên truyền trực quan, hiện đại, đặc biệt là việc tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là hình thức sáng tạo và hiệu quả để tuyên truyền đồng thời kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập và mức tiếp thu các Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Dịp này, Chi ủy chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức bình chọn và trao thư khen của Chi bộ cho 03 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quý I, năm 2022. Thông qua phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt để làm nhân tố tiêu biểu nhân rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT