Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024

Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai, học tập chuyên đề năm 2020

Ngày 01/3/2020, tại hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 22/25 đồng chí là cán bộ, đảng viên tham dự. Hội nghị được tổ chức theo hình thức xem video Clip do GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.
01

Quang cảnh hội nghị

Nội dung chuyên đề năm 2020 được GS.TS Hoàng Chí Bảo bao quát một vấn đề rất rộng lớn về cả lý luận và thực tiễn. Chuyên đề này nổi bật về đặc trưng lý luận, thể hiện trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là bản Di chúc của Người. Dù chỉ khoảng 1.000 từ, nhưng Di chúc đã kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần học và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình của dân để kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót.
Sau hội nghị, đồng chí Võ Minh Nhựt – Phó Bí thư Chi bộ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, cần thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được học tập trong chuyên đề 2020. Đồng thời, từng đồng chí nghiên cứu và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2020 xem đây là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng đảng viên, đoàn viên cuối năm.

HOÀN THIỆN

 
 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT