Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

CHI ĐOÀN CƠ QUAN: THAM DỰ HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 CHO CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM 2023

Chiều ngày 17/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi đậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2023. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn cử đồng chí Nguyễn Thị Diễm My, Phó Bí thư Chi đoàn tham dự hội nghị.

A group of people in a room

Description automatically generated with medium confidence

Đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị

Tham dự có đồng chí Dương Bình Phương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ-DN; đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ-DN; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối và 120 đoàn viên, thanh niên đại diện cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tham dự.

A person standing behind a podium with flowers

Description automatically generated with medium confidence

Đồng chí Dương Bình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai các nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Dương Bình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi đậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau học tập, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn chủ động tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và người dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề đến hết tháng 6/2023.

Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định.

CHI ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT