Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

CHI ĐOÀN CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH: HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11/2022

Ngày 09/11/1946 là ngày ra đời Bản Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không có mô tả ảnh.10 năm qua, có thể khẳng định Ngày Pháp luật Việt Nam đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn dân nói chung và Thanh thiếu niên nói riêng. Từ đây, nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam, các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 09/11 cũng là ngày bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua – Hiến pháp 1946.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Qua đó tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây là dịp toàn thể ban, ngành trong cơ quan nhà nước đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL, đưa ra những mặt hạn chế còn tồn trong hệ thống pháp qua đó định hướng triển khai các công việc liên quan trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ngày Pháp luật Việt Nam còn tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật.

CHI ĐOÀN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT