33.3 C
Tra Vinh
Thứ Ba, 13/04/ 2021
Trang chủ Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu sinh hoạt tháng 3

Tài liệu sinh hoạt tháng 3: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

I. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập...

Tin mới