33.3 C
Tra Vinh
Thứ Bảy, 15/05/ 2021

Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Thường trực từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2020

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận liên quan Thứ Hai 16/11/2020 Trần Trí Cường Phó Bí thư Thường trực Chào cờ đầu tuần; xử lý công việc tại Cơ quan. Tỉnh...

Lịch công tác tuần của Thường trực từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận liên quan Thứ Hai 26/10/2020 Trần Trí Cường Phó Bí thư Thường trực - Sáng:  Chào cờ đầu tuần. Dự tổng kết công tác...

Lịch công tác tuần của Thường trực từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN NGÀY 01/5/2020 ----- Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận liên quan Thứ Hai 27/4/2020 Huỳnh Thị Hằng Nga Bí thư Sáng: họp...

Lịch công tác của Thường trực (từ ngày 13/01 đến ngày 18/01/2020)

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận liên quan Thứ Hai 13/01/2020 Huỳnh Thị Hằng Nga Bí thư Sáng: Chào cờ đầu tuần; Họp giao ban tuần. Chiều: Họp Thường trực Tỉnh...

Lịch công tác của Thường trực (từ ngày 06/01 – 10/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 06/01 ĐẾN NGÀY 10/01/2020 ----- Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận liên quan Thứ Hai 06/01/2020 Huỳnh Thị Hằng Nga Bí thư Sáng: Chào...

Tin mới