Thứ Ba, 17 Tháng Năm, 2022

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Thực hiện Kế hoạch 129-KH/ĐTN ngày 07/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh “về việc Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn khối và Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2024”. Ban Thường vụ Đoàn khối chọn Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh và Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp Đoàn khối. Trong thời gian từ ngày 12/02/2022 – 14/02/2022), 02 đơn vị đã long trọng tổ chức thành công Đại hội điểm cấp Đoàn khối.

G:\DOAN KHOI CQ\Nam 2022\DAI HOI\CAP CO SO\CHI DOAN TINH DOAN - 14.2.2022\anh\4.jpg

Lãnh đạo tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành khóa mới

G:\DOAN KHOI CQ\Nam 2022\DAI HOI\CAP CO SO\BIDV - 12.2.2022\anh\MUM_5381.jpg

Lãnh đạo tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành khóa mới

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cả 02 Chi đoàn đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp Đoàn khối theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối. Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của 02 đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 39-HD/ĐTN về việc “tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII,nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo khác của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp.

G:\DOAN KHOI CQ\Nam 2022\DAI HOI\CAP CO SO\CHI DOAN TINH DOAN - 14.2.2022\anh\3.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – UVTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp trao hoa chúc mừng Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019 – 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đồng thời tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên. Tại Đại hội các đơn vị đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Các ý kiến đóng góp tại đại hội rất phù hợp, sát với thực tiễn và cần được chỉnh sửa và bổ sung vào dự thảo.

Sau khi kết thúc Đại hội ở từng đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn khối đã họp rút kinh nghiệm để định hướng, chỉ đạo cho các Cơ sở Đoàn trực thuộc thuộc khối Doanh nghiệp và khối Cơ quan kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị cho Đại hội sắp tới. Đảm bảo Đại hội được tổ chức một cách hiệu quả, đúng quy định góp phần thành công cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

ANH DUY

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT