Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018

       Hưởng ứng thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của pháp luật trong quản lý cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong nhận thức và ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến với thi hành, bảo vệ pháp luật, kỷ luật và phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ở các cơ quan, đơn vị.

<

Thiếu tá – Bác sĩ Đoàn Văn Tân – Giám đốc Bệnh viên Quân-Dân y tuyền truyền ngày phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ đơn vị

       Ngày 05/12, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh phối hợp hợp với Ban Giám đốc Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh đã tổ chức buổi tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho 60 cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Quân Dân y. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019). Luật có 9 Chương và 67 Điều, so với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý như: Bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; Rút gọn trình tự giải quyết tố cáo; Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo; Cho phép rút tố cáo; Quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo….
 
Đồng thời, thông qua buổi hoạt động tuyên truyền nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết tố cáo, cải cách nền hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nội dung các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 đã được ban tổ chức lớp học cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, đạt được hiệu quả thiết thực đề ra. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân-Dân y tỉnh cũng đã kết hợp phát động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, và ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12).
 

Hữu Hiệp

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT