Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh: Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. Sáng ngày 05/11/2020, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên năm 2020, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Lê Văn Căn, Phó Chỉ huy trưởng-TMT, Bộ CHQS tỉnh và gần 100 cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

D:\NAM 2020\ANH VA TIN BAI\ANH\IMGP1443.JPG

Đại tá Lê Văn Căn, Phó Chỉ huy trưởng-TMT, Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

D:\NAM 2020\ANH VA TIN BAI\ANH\IMGP1441.JPG

Cán bộ, đoàn viên tham gia hội nghị tập huấn Luật DQTV, DBĐV

Trong thời gian 01 ngày cán bộ, đoàn viên của các cơ quan đơn vị được trao đổi, tiếp thu các chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản của Luật Lực lượng Dự bị động viên, Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị động viên và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định quy định huy động lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; nội dung cơ bản Nghị định quy định về Sĩ quan dự bị; Nghị định quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng Dự bị động viên,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đại tá Lê Văn Căn, Phó Chỉ huy trưởng-TMT, Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ là 2 lực lượng nồng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở, vì vậy yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp đặc biệt là cán bộ ở cơ sở cần tập trung nắm chắc các đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản, hướng dẫn về tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV, DBĐV ở địa phương; tích cực tuyên truyền, quán triệt, vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên, nhất là bộ đội xuất ngũ tham gia vào lực lượng Dân quân tự vệ, các đơn vị dự bị động viên, từng bước góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tấn An

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT