Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Đoàn Thanh niên quân sự tỉnh: tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn và đoàn viên năm 2019 do Trung ương Đoàn ban hành

Sáng ngày 24/4/2019, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và học tập 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do Trung ương Đoàn ban hành dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. Đến dự có đồng chí Đại tá Trương Văn Thẩm – Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Phan Hải Âu, Trợ lý thanh niên Quân sự tỉnh và trên 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên của đơn vị tham dự.

<

Đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Thuận – Trợ lý Tuyên huấn –Phòng Chính trị- Bộ CHQS tỉnh báo cáo 02 chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Thuận – Trợ lý Tuyên huấn –Phòng Chính trị- Bộ CHQS tỉnh báo cáo 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do Trung ương Đoàn ban hành dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên gồm: chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” dành cho cán bộ Đoàn và chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên thanh niên. Trong đó, trọng tâm là quán triệt các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy dân chủ, việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi, các nội dung cán bộ Đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong đoàn viên, thanh niên.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đại tá Trương Văn Thẩm – Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là một nội dung giáo dục chính trị quan trọng, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019.

Qua hội nghị, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên Quân sự tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tấn An

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT