Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

ĐOÀN THANH NIÊN QUÂN SỰ TỈNH

Sáng ngày 24/4/2019. Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ đoàn và đoàn viên năm 2019. Dự và phát biểu chí đạo có đồng chí Đại tá Trương Văn Thẩm – Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
Trong thời gian 1/2 ngày, cán bộ, đoàn viên được giới thiệu 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” đối với cán bộ đoàn; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm trung thực, nói đi đôi với làm” đối với đoàn viên, thanh niên.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đại tá Trương Văn Thẩm – Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là một nội dung giáo dục chính trị quan trọng, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019.
IMG_4590 Đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Thuận – Trợ lý Tuyên huấn –Phòng Chính trị- Bộ CHQS tỉnh giới thiệu chuyên đề tại hội nghị
IMG_4584
Đoàn viên tham gia học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Tấn An

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT