Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Đoàn trường ĐHTV: Triển khai cho 100% đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện

Nhằm thực hiện cụ thể hóa các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên Trường Đại học Trà Vinh, trong năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai cho các Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện để 100% đoàn viên thanh niên thuộc đơn vị tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trên cơ sở linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Về hoạt động và mô hình tình nguyện của các Đoàn cơ sở tổ chức rất đa dạng trên tinh thần lấy trách nhiệm của bản thân đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn để thực hiện những hoạt động thiết thực vì lợi ích của xã hội, của cộng đồng như: Chương trình mùa hè xanh, chương trình tiếp sức mùa thi, tình nguyện hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, hỗ trợ test nhanh sàng lọc F0 trong cộng đồng, chương trình tặng quà vui Tết Trung thu cho các em học sinh, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động bảo vệ môi trường quanh Ao Bà Om, tặng quà cho đoàn viên thuộc diện khó khăn nhận dịp Tết nguyên đán, phong trào hiến máu tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện,…

(Hình ảnh đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện)

Tất cả đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường đều được tính số ngày tình nguyện. Các hoạt động tính ngày tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong năm học được tính theo mốc thời gian từ 01/9 năm trước đến 30/8 năm sau, áp dụng cho quá trình xét điểm rèn luyện, quy đổi ra kỹ năng mềm, xét các hồ sơ học bổng, hồ sơ đề cử sinh viên 5 tốt,…

Kết quả thực hiện trong năm học 2020 – 2021: 100% đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn trường Đại học Trà Vinh tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm.

Trần Văn Triệu

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT