Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

Giới trẻ tiên phong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Chiều 16.9, tại Hà Nội, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã bế mạc sau 2 ngày diễn ra chương trình chính thức.

Vai trò tiên phong đi đầu

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết hội nghị đã thông qua tuyên bố “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Đây là tuyên bố đầu tiên của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 9 kỳ tổ chức. “Điều đó thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Giới trẻ tiên phong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị

Gia Hân

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, thông qua các phiên thảo luận với hàng trăm lượt ý kiến, đề xuất có giá trị, hội nghị đã đạt được nhận thức chung và việc đề cao hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, các nguyên tắc cơ bản của LHQ và luật pháp quốc tế trong đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nghị viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

“Hội nghị cũng nhấn mạnh “vai trò tiên phong đi đầu” của các nghị sĩ trẻ trong việc đưa tiếng nói của giới trẻ vào nghị trường cũng như ứng dụng đổi mới sáng tạo vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; khẳng định sự tham gia của giới trẻ sẽ góp phần đẩy nhanh, cũng như tìm ra hướng đi mới cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững”, Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để cam kết có tính hành động và bảo đảm việc tiếp tục triển khai sau này, hội nghị cũng đề xuất thúc đẩy mạng lưới nghị sĩ trẻ toàn cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; lồng ghép đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào trong chương trình nghị sự hoặc các cuộc thảo luận của IPU sau này.

Tầm quan trọng của giới trẻ

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nghị sĩ trẻ nói riêng, giới trẻ nói chung với tư cách là chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và của cả thế giới trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của IPU và LHQ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị IPU và kêu gọi các nghị viện thành viên tích cực triển khai thực hiện tuyên bố hội nghị; đồng thời xác lập cơ chế thích hợp để hợp tác, hỗ trợ nhau, nhất là giữa các nước phát triển và đang phát triển trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, không có bất cứ quốc gia nào dù lớn đến đâu có thể tự mình giải quyết những vấn đề toàn cầu. Và ngược lại, những quốc gia dù nhỏ, nghèo hơn thì vẫn còn cơ hội để phát triển. “Trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, tương lai không đơn thuần là kéo dài của quá khứ. Các nước đang phát triển hay nước lớn hơn, giàu hơn, đã phát triển có thể tất cả đều phải quay lại điểm xuất phát. Đó là cơ hội của chúng ta, cũng là tiền đề để chúng ta hợp tác”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của VN là thúc đẩy đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết VN, Quốc hội VN hết sức coi trọng và tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các thể chế đa phương mà VN là thành viên.

Giới trẻ tiên phong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 2.

Phiên bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT