Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Hội đồng Đội tỉnh Trà Vinh triển khai mô hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn, thương tích ở trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Đội và các tổ chức cá nhân về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Nhân dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Hội đồng Đội tỉnh phát động mô hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Description: E:\HINH HOAT DONG\boi loi 2018.jpg

Với hình thức thực hiện là Hội đồng Đội các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cùng các cơ quan chức năng khảo sát các khu vực có sông ngòi, ao, hồ, hố sâu,… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em, sau đó thực hiện các biện pháp tuyên tuyền, phổ biến cho người dân thực hiện tốt việc quản lý trẻ em, không cho trẻ em đến sinh hoạt, vui chơi tại các khu vực đó và tham mưu cấp ủy, chính quyền cho ý kiến lắp đặt “Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm” nhằm cảnh báo đến các bậc cha mẹ và toàn xã hội có sự quản lý trẻ nhỏ, đồng thời giúp các em nhỏ nhận biết được các nơi nguy hiểm cho bản thân và các bạn để phòng tránh. Theo kế hoạch chỉ đạo, từ tháng 06 đến 12 năm 2020, có ít nhất 50% xã, phường, thị trấn có khu vực nguy hiểm cho trẻ em thực hiện việc gắn biển cảnh báo và tiến hành sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện vào tháng 12 năm 2020. Sau đó, các đơn vị tiếp tục tiến hành rà soát và gắn biển tại các khu vực còn lại, dự kiến đến tháng 06 năm 2021 sẽ có 100% xã, phường, thị trấn có khu vực nguy hiểm cho trẻ em hoàn thành việc gắn biển cảnh báo.

Ngoài ra, Hội đồng Đội tỉnh còn chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp, các Liên đội chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng về các kiến thức về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích ở trẻ em. Định kỳ tuyên truyền, giới thiệu về các kỹ năng cần thiết cho các em trên các trang mạng xã hội do Đoàn, Đội các cấp quản lý. Phát động phong trào học bơi, dạy bơi trên toàn tỉnh, đưa nội dung đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em vào chương trình sinh hoạt, tập huấn của các Liên đội.

Triên khai thực hiện mô hình tại huyện Trà Cú

Văn Chuẩn

 
 
 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT