Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

    Ngày 17/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Anh Võ Minh Nhựt – Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của các anh chị là thành viên ủy ban Hội tỉnh khóa V, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội các huyện, thị, thành phố và các tổ chức trực thuộc.

<

Quang cảnh Hội nghị

       Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Hội các cấp đã tổ chức tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, thiết thực. Qua đó, các cấp bộ Hội tổ chức được 5.010 cuộc, có 227.808  lượt hội viên, thanh niên (HVTN) dự. Số hội viên kết nạp mới 4.120 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh tính đến nay là 59.150 hội viên. Các thành viên như Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, câu lạc bộ nghệ sỹ trẻ, câu lạc bộ nhiếp ảnh trẻ duy trì chế độ sinh hoạt lệ theo đúng qui chế hoạt động, củng cố tổ chức kịp thời.
 
Tại hội nghị lần này Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh đã thông qua các dự thảo Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: Chương trình Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2014 – 2019, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội khóa V. Các đại biểu đã thảo luận và tích cực đóng góp chỉnh sửa các dự thảo Văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2019, các cấp bộ Hội đều tập trung dồn sức chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, qua đó có 100% tổ chức Hội cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, luôn quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, số lượng phát triển hội viên tăng, việc chuyển đổi các chi hội hoạt động không hiệu quả sang hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm đạt hiệu quả cơ bản; đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho hội viên, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
 

Phương Thảo

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT