Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 06/5/2020, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Anh Võ Minh Nhựt, Ủy viên Trung ương Hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tham dự và triển khai quán triệt Nghị quyết.
C:\Users\Administrator\Desktop\95843753_526162818269815_7801229088642826240_n.jpg

Quan cảnh Hội nghị

Theo Kế hoạch Ban Thư ký đề ra, Hội nghị triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cấp tỉnh phải hoàn thành trước tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian tổ chức hội nghị trễ hơn theo kế hoạch. Tại Hội nghị, đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng, những điểm mới, đặc biệt là các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc đã xác định. Đồng thời, anh Võ Minh Nhựt, Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh cũng đã triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Hội tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc đến đại biểu Hội nghị.
Sau khi quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động, anh Võ Minh Nhựt, Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh chỉ đạo Ủy ban Hội cấp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, thanh niên, đảm bảo sâu rộng để toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên nắm, hiểu và thực hiện tốt những nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc; phải xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong tháng 5 năm 2020. Lưu ý công tác triển khai phải đảm bảo chất lượng, chú trọng ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, khuyến khích có hình thức kiểm tra sau khi triển khai; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

VP Ủy ban Hội tỉnh

 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT