Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” – Giải pháp sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên

   Nhằm đổi mới và đa dạng hóa các hình tuyên truyền giáo dục, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin qua việc tổ chức hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” hàng năm.

<

Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” do Tỉnh đoàn tổ chức

       Tùy theo chủ đề công tác năm, hội thi sẽ có nhiều nội dung tìm hiểu đa dạng như: kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị (sửa đổi); các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy và các kiến thức tổng hợp về Đoàn, Hội, Đội.

       Thời gian diễn ra hội thi thường từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm và tổng kết vào dịp lễ báo công dâng Bác kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức 04 hội thi, thu hút 15.899 cán bộ, đoàn viên, thanh niên quan tâm tham gia.
Thi trực tuyến là một hình thức thi tìm hiểu mới, phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là nội dung đa dạng, phong phú, tổng hợp kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Do đó, hội thi đã thu hút được nhiều thí sinh quan tâm theo dõi sâu sát quá trình diễn ra hội thi cũng như chia sẻ qua các trang mạng xã hội để vận động nhiều người tham gia.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng và phát triển các phần mềm và web thi trực tuyến nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên tỉnh nhà. Tập trung xây dựng lớp thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới có bản lĩnh, yêu nước, là những công dân tốt, có tính kỷ luật, sống có trách nhiệm, hoài bão, giàu lòng nhân ái, có khát vọng vươn lên, lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển nhanh và bền vững.

Cán bộ Đoàn tham gia hội thi

BAN TUYÊN GIÁO

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT