Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024

HUYỆN TIỂU CẦN: CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI; CÓ HÌNH THỨC MỚI TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN MẠNG INTERNET, CÁC DIỄN ĐÀN, MẠNG XÃ HỘI

              Năm 2023, thực hiện chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”, Hội LHTN huyện Tiểu Cần đã triển khai các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh niên. Chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Hội, tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu của đời sống xã hội, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân. Tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ Hội cơ sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng phần mềm quản lý hội viên, báo cáo định kỳ, quản lý văn bản, chủ động trang bị kỹ năng để đảm bảo an toàn thông tin cho cá nhân, tổ chức trước những nguy cơ trên mạng. Triển khai sử dụng hiệu quả các tính năng mạng xã hội Facebook, Zalo, web, lập các nhóm để cán bộ, đoàn viên, hội viên tìm kiếm, chia sẻ bài viết về các hoạt động, chủ trương, chính sách liên quan đến Đoàn, Hội.


             Tổ chức các “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ”, tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, căn cước công dân, xác thực điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt,…được 1.002 người dân, 1.024 thủ tục được giải quyết, có 518 lực lượng HVTN tham gia; Đặc biệt là phối hợp với lực lượng Công an thực hiện Đề án 06, hỗ trợ người dân nâng cao năng lực số đã ra quân thực hiện được 265 cuộc có 1.021 lượt HVTN tham gia, hỗ trợ thực hiện cho 15.553 người dân.

             Bên cạnh đó, hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng trong thời kỳ 4.0, Ủy ban Hội huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo cơ sở Đoàn, Hội triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động mang lại những hiệu quả tích cực trên không gian mạng. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đăng trên các trang mạng xã hội do Đoàn, Hội quản lý; thường xuyên đăng tải, chia sẻ các các tin bài hoạt động của địa phương, đơn vị, các sự kiện lớn của địa phương và đất nước, với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tuyên truyền, phát động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các cuộc thi trên không gian mạng do Đoàn, Hội các cấp tổ chức, qua đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.
            Việc kết nối, đăng, tải, chia sẻ tin bài của cơ sở Đoàn – Hội trong huyện, đã thu hút trên 3.000 người kết bạn với trên trên 26.000 lượt theo dõi thường xuyên các tin bài. Với việc thường xuyên, kịp thời tuyên truyền các hoạt động, các sự kiện lớn của địa phương và đất nước, trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn, Hội trong huyện quản lý đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, trên không gian mạng và thu hút, tập hợp thanh niên trên không gian mạng.

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT