Thứ Hai, 5 Tháng Sáu, 2023

Infographic Đề cương Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Trung ương Đoàn giới thiệu đến các bạn đoàn viên, thanh niên bộ “Infographic Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”.

Nguồn: Ban Tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT