Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh tại huyện Cầu Ngang

Sáng ngày 29/9/2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cầu Ngang. Thành phần đoàn có đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh làm trưởng Đoàn; các thành viên giúp việc gồm: đồng chí Thái Văn Chuẩn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Nguyên Danh, Trưởng Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng CSXH tỉnh.

 Đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Nguyên Danh, Trưởng Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đã nghe báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCS huyện Cầu Ngang; báo cáo kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại xã Long Sơn năm 2022 và đến ngày 25/9/2023. Về nguồn vốn tín dụng phân bổ đối với xã Long Sơn với tổng nguồn vốn 69.450 triệu đồng trong đó: Nguồn vốn Trung ương giao 60.384 triệu đồng, tăng 4.507 triệu đồng so với đầu năm; nguồn vốn địa phương giao 6.898 triệu đồng, tăng 1.629 triệu đồng so với đầu năm; huy động tiền gửi của Tổ TK&VV 2.168 triệu đồng, tăng 471 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng 67.281 triệu đồng, tăng 6.135 triệu đồng so với đầu năm với 1.853 hộ còn dư nợ, hiện địa phương đang thực hiện cho vay 11 chương trình tín dụng trên địa bàn: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo về nhà ở, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số. Về chất lượng tín dụng chính sách tình hình nợ quá hạn và nợ khoanh là 74 triệu đồng, chiếm 0,11% so với tổng dư nợ. Trong đó: Nợ quá hạn: 24 triệu đồng, tỷ lệ NQH là 0,04%, giảm 20 triệu dồng so với đầu năm; nợ khoanh 50 triệu đồng, tỷ lệ nợ khoanh là 0,07%, giảm 1 triệu đồng với đầu năm.

Lãnh đạo UBND xã Long Sơn báo cáo kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại địa phương

Bên cạnh đó, việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại xã Long Sơn còn một số hạn chế như: Lãi tồn động còn nhiều do vốn hộ vay đi làm ăn xa nhiều, không có thông tin liên lạc; một số hộ chưa ý thực đóng lãi, gửi tiết kiệm hàng tháng ; hoàn cảnh người dân còn khó khăn dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ theo phân kỳ ; tỷ lệ thu lãi hơn 8 tháng đầu năm 2023 còn thấp chỉ đạt 96,38% thấp hơn chưa đạt chỉ tiêu giao (98% trở lên).

Sau đó, Đoàn công tác đã đến thăm trực tiếp 05 hộ vay vốn tại địa phương có dư nợ vay các chương trình tín dụng như Cho vay giải quyết việc làm; Dân tộc tiểu số và miền núi để đánh giá sơ bộ tình hình sử dụng vốn vay của các Hộ vay vốn,… Qua đối chiếu, các hộ vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được hiệu quả của món vay, tình hình trả nợ gốc và lãi đến thời điểm kiểm tra đúng hạn theo Hợp đồng tín dụng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đề nghị các Tổ TK&VV, Tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn cần duy trì việc họp sinh hoạt tổ định kỳ hàng tháng của tổ TK&VV; thực hiện việc bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng, có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện phương án xin vay. Xét chặt chẽ từ đầu vào đảm bảo hiệu quả trong đầu tư….Ưu tiên những mô hình mới, có tính sáng tạo, hiệu quả, phù hợp địa phương từ việc lập nghiệp, khởi nghiệp; tiếp tục củng cố tổ TK&VV theo hướng đủ số lượng tổ viên, liền canh liền cư, dư nợ tổ cao, thực hiện có lộ trình và đúng kế hoạch đã đề ra. Tác động thu lãi tồn, trả nợ gốc phân kỳ đúng hạn, vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm; hoàn thành các tiêu chí tổ đạt khá tốt trở lên; về xử lý nợ rủi ro địa phương cần quan tâm, phối hợp cùng NHCSXH xử lý kịp thời nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Thực hiện xử lý nợ kịp thời các hộ vay bị rủi ro. Nhất là những hộ đi bỏ địa phương trên 02 năm không có thông tin, cần phối hợp cho cơ quan công an xác nhận hoàn chỉnh hồ sơ kịp thời, đúng quy định.

Tin, ảnh: TVC

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT