Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN TỪ NGÀY 19/6 ĐẾN NGÀY 25/6

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC

TỪ NGÀY 19/6 ĐẾN NGÀY 25/6/2023

————–

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

19/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần; Xử lý công việc cơ quan

Chiều: Xử lý công việc cơ quan

Tỉnh đoàn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần; Kiểm tra công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2023

Họp giao ban tuần.

– Tỉnh đoàn

– Thành đoàn Trà Vinh;

– Tỉnh đoàn

T/p Đoàn kiểm tra

T/p Đoàn kiểm tra;

Trưởng, phó các Ban, Ủy viên BCH Chuyên trách Tỉnh đoàn

Thứ Ba

20/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Kiểm tra công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2023 Sáng: Tiểu Cần

Chiều: Cầu Kè

T/p Đoàn kiểm tra
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

21/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2023

– Tỉnh đoàn

– Cầu Ngang,
Châu Thành

T/p Đoàn kiểm tra
Thứ Năm

22/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Bế mạc Hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu, kể chuyện sách tỉnh Trà Vinh lần thứ 26 năm 2023

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Thư viện tỉnh Trà Vinh

– Tỉnh đoàn

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Kiểm tra công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2023

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Duyên Hải

TXDH

– Tỉnh đoàn

T/p Đoàn kiểm tra
Thứ Sáu

23/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Kiểm tra công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2023 – Sáng: Trà Cú

– Chiều: Đoàn khối, ĐHTV

T/p Đoàn kiểm tra
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân

Chiều: Kiểm tra công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2023

– Trung tâm Hội nghị tỉnh

– Đoàn khối, ĐHTV

T/p Đoàn kiểm tra
Chủ nhật

25/6/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Dự họp mặt gia đình cán bộ Đoàn trẻ tiêu biểu năm 2023 Trung tâm SHTTN Cán bộ được phân công
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Nơi nhận: – Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn;.

– VP TW Đoàn I,II;

– Đ/c Trưởng Ban Dân vận TU;

– VP.TU-UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh;

– Phòng Đoàn thể (BDV Tỉnh ủy);

– TT TĐ, các ban TĐ, TT SHTTN;

– Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;

– Lưu TCKT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

 

Dương Thị Yến Nhi

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT