Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, 2021
HomeThông tin cần biếtLịch công tácLỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY 08/8/2021

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

02/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc cơ quan. Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Ba

03/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp giao ban tuần (hình thức trực tuyến); Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ (hình thức trực tuyến)

Chiều: Xử lý công việc cơ quan.

Tỉnh đoàn – Trưởng các Ban

– Đảng viên Chi bộ

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Tư

04/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Năm

05/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Sáu

06/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Hội nghị trực tuyến phổ biến Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội 13.

Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nơi nhận: – Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn;

– VP TW Đoàn I,II;

– Đ/c Trưởng Ban Dân vận TU;

– VP.TU-UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh;

– Phòng Đoàn thể (BDV Tỉnh ủy);

– TT TĐ, các ban TĐ, TT SHTTN;

– Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;

– Lưu TCKT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

 

Nguyễn Thị Cẩm Hương

 

BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ
spot_img

Bài viết mới