Thứ Tư, 29 Tháng Ba, 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 06/02 ĐẾN NGÀY 12/02/2023

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

06/02/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, Họp giao ban tháng

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Ba

07/02/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

08/02/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023

-Tỉnh đoàn

– Cầu Ngang

 

 

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Thứ Năm

09/02/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2023

Chiều: Họp Thường trực thông qua nội dung sáng tạo, định hướng tiêu chí của tỉnh, của TW Đoàn

– Cầu Ngang

– Tỉnh đoàn

Trưởng các ban
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Họp Thường trực thông qua nội dung sáng tạo, định hướng tiêu chí của tỉnh, của TW Đoàn

Tỉnh đoàn
Thứ Sáu

10/02/2023

 

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp Thường trực thông qua các văn bản chuẩn bị họp BTV

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn Trưởng các ban
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT