Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 09/8 ĐẾN NGÀY 15/8/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

09/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra giám sát trực tuyến

Chiều: Xử lý công việc cơ quan.

Tỉnh đoàn Thanh viên tổ kiểm tra, giám sát + 2 đ/c được kiểm tra, giám sát
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Ba

10/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Xử lý công việc cơ quan.

Chiều: Thăm tặng quà các chốt kiểm dịch Covid – 19

– Tỉnh đoàn

– Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải

Trưởng các Ban
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Họp giao ban tuần (hình thức trực tuyến)

Chiều: Thăm tặng quà các chốt kiểm dịch Covid – 19

Thứ Tư

11/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Năm

12/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Sáu

13/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp trực tuyến phối hợp quản lý các fanpage của tổ cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Dự Hội nghị kiện toàn Ban Thư ký, Ủy ban Hội, Ban Kiểm tra Hội LHTN VN tỉnh Trà Vinh

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Nơi nhận: – Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn;

– VP TW Đoàn I,II;

– Đ/c Trưởng Ban Dân vận TU;

– VP.TU-UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh;

– Phòng Đoàn thể (BDV Tỉnh ủy);

– TT TĐ, các ban TĐ, TT SHTTN;

– Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;

– Lưu TCKT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

 

Nguyễn Thị Cẩm Hương

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT