Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai, 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 10/01 ĐẾN NGÀY 16/01/2022

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

10/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

 Xử lý công việc tại cơ quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Ba

11/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp giao ban tháng

Chiều: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Tỉnh đoàn CBCCVCCQ

Các đ/c UVB                                                                              CH

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

12/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan.

– UBND tỉnh

– Tỉnh đoàn

 
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan.

Chiều: Duyệt Văn  kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh điểm cấp tỉnh

– Tỉnh đoàn

– Xã Huyền

Hội

Đ/cTrinh, Hương,                                                  Chuẩn
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Năm

13/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan. Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

14/01/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

  Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Tổng kết công Hội và phong trào thanh niên năm 2021

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan.

Tỉnh đoàn T/v UBH
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT