Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 10/7 ĐẾN NGÀY 16/7/2023

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

10/7/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Dự hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 5

 

Tỉnh đoàn

 

Thành phần thư mời

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Dự lễ Khởi công cầu giao thông nông thôn

Chiều: Dự hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 5

– Trà Cú

– Tỉnh đoàn

Thứ Ba

11/7/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Dự Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13 Hội trường
Tỉnh uỷ
 
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban tuần

Tỉnh đoàn Trưởng, phó các ban, UV BCH chuyên trách
Thứ Tư

12/7/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Dự Hội nghị lần thứ 9 HĐND tỉnh khoá X Trung tâm Hội nghị tỉnh  
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

 

Xử lý công việc tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh Trưởng Ban TCKT
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT