Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 13/9 ĐẾN NGÀY 19/9/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

13/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

 Xử lý công việc tại cơ quan. Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan.

Chiều: Họp trực tuyến triển khai Chương trình Triệu túi an sinh

Ban PT
Thứ Ba

14/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp trực tuyến giao ban tuần UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ

Chiều: Hội nghị kiện toàn BCH, BTV, thực hiện quy trình PBT Tỉnh đoàn

Tỉnh đoàn Trưởng, phó các ban, TT

UVBCH, TP thư mời

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Hội nghị kiện toàn BCH, BTV, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn PBT Tỉnh đoàn

Thứ Tư

15/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết ĐH XIII của Đảng

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Năm

16/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– UBND tỉnh

– Tỉnh đoàn

 
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Hội nghị trực tuyến chương trình quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– MTTQ tỉnh

– Tỉnh đoàn

Thứ Sáu

17/9/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020 – 2021

Chiều: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến của Chi bộ cơ quan

– Sở GD&ĐT

-Tỉnh đoàn

 
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến của Chi bộ cơ quan

Tỉnh đoàn
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT