Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 14/6 ĐẾN NGÀY 20/6/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận
liên quan
Thứ Hai
14/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Sáng: Xử lý công việc tại cơ quan.
Chiều: Dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
– Tỉnh đoàn
– Sở Thông tin và Truyền thông
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Thứ Ba
15/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Sáng:  Họp giao ban tuần
Chiều:  Xử lý công việc tại cơ quan
Tỉnh đoàn Trưởng- Phó các Ban, Ban Giám đốc TTshttn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Thứ Tư
16/6/2021
Trần Trí Cường
Bí thư
Sáng:  Xử lý công việc tại cơ quan
Chiều: Dự hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Trà Vinh
-Tỉnh đoàn
– Hội trường UBND tỉnh
 
 
Đ/c Hương
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Trao đổi, làm việc với cấp ủy về công tác cán bộ đoàn tại địa phương, đơn vị Sáng: Càng Long
Chiều: ĐHTV
Thứ Năm
17/6/2021
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn  
 
 
Đ/c Hương
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Trao đổi, làm việc với cấp ủy về công tác cán bộ đoàn tại địa phương, đơn vị Sáng: Tiểu Cần
Chiều: TP Trà Vinh
Thứ Sáu
18/6/2021
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
 Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn  
 
 
Đ/c Hương
 
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư Thường trực
Trao đổi, làm việc với cấp ủy về công tác cán bộ đoàn tại địa phương, đơn vị Sáng: Cầu Kè
Chiều: ĐKCCQ và DN tỉnh

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT