Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 16/8 ĐẾN NGÀY 22/8/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

16/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều: Xử lý công việc cơ quan.

– Hội trường Tỉnh ủy

– Tỉnh đoàn

Thứ Ba

17/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng:  Họp giao ban tuần (hình thức trực tuyến); Họp Hội đồng – Khen thưởng xét khen thưởng Chiến dịch TNTN hè

Chiều:  Xử lý công việc cơ quan.

– Tỉnh đoàn Trưởng các Ban
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Tư

18/8/2021

 

Trần Trí Cường

Bí thư

 

Sáng:  Xử lý công việc cơ quan.

Chiều: Họp giao ban tuần thông qua Đề án xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2022.

 

Xử lý công việc tại cơ quan

– Tỉnh đoàn

– UBND tỉnh

 

 

 

Tỉnh đoàn

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Năm

19/8/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Thứ Sáu

20/8/2021

 

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT