Thứ Ba, 9 Tháng Tám, 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 26/7 ĐẾN NGÀY 01/8/2021

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

26/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp Chi ủy tháng 7; xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Tổ chức các hoạt động “Thắp nến tri ân” Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

– Tỉnh đoàn

– Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Ba

27/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp Chi bộ tháng 7; xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban tuần; xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Tư

28/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Năm

29/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Thứ Sáu

30/7/2021

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                          – Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn;

– VP TW Đoàn I,II;

– Đ/c Trưởng Ban Dân vận TU;

– VP.TU-UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh;

– Phòng Đoàn thể (BDV Tỉnh ủy);

– TT TĐ, các ban TĐ, TT SHTTN;

– Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;

– Lưu TCKT.

 

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

 

 

 

 

 

Dương Thị Yến Nhi

 

 

 

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT