Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Lịch công tác tuần của Thường trực từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC

TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN NGÀY 01/5/2020

—–

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận
liên quan
Thứ Hai
27/4/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng: họp giao ban tuần
Chiều: Thăm mẹ VNAH do cơ quan phụ dưỡng, thăm tặng quà các chùa nhân đại lễ Phật Đảng.
– Tỉnh đoàn
– Tiểu Cần, Càng Long.
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Sáng: họp giao ban tuần
Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan
– Tỉnh đoàn
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Sáng: họp giao ban tuần
Chiều: Dự hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai và hướng dẫn giám sát theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.
– Tỉnh đoàn
– MTTQ tỉnh
Thứ Ba
28/4/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng: Họp thực hiện quy trình quy hoạch công tác cán bộ; họp đóng góp văn kiện đại hội Đảng.
Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan
– Tỉnh đoàn Trưởng phó các ban
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Sáng: Họp thực hiện quy trình quy hoạch công tác cán bộ; họp đóng góp văn kiện đại hội Đảng.
Chiều: – Tổ chức Chương trình “san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”
– Sinh hoạt chi đoàn ấp, khóm
– Tỉnh đoàn
– Trưởng quân sự địa phương; Mỹ Long Nam, Cầu Ngang
– Trưởng phó các ban
– Ban PT
Thứ Tư
29/4/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Sáng: Họp Hội đồng đánh giá Bộ Tiêu chí
Chiều: – Họp hồi đồng thi đua khen thưởng
– Họp kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Cháu ngoan Bác Hồ
Tỉnh đoàn – Trưởng phó các ban
– Thành viên hội đồng.
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Thứ Năm
30/4/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Trực lễ 30/4 Nghĩa, Dương
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Nghỉ lễ 30/4-1/5
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Thứ Sáu
01/5/2020
Huỳnh Thị Hằng Nga
Bí thư
Nghỉ lễ 30/4-1/5
Trần Trí Cường
Phó Bí thư Thường trực
Võ Minh Nhựt
Phó Bí thư
Trực lễ 01/5 Chuẩn, Trung

 
 
 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT