Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 30/5 ĐẾN NGÀY 05/6/2022

 

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

30/5/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức Hội nghị bước 3, 4, 5 của Quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chiều:  Xử lý công việc tại Cơ quan

Tỉnh đoàn  
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Hành trình nghỉ dưỡng và thăm khu di tích lịch sử cho Cựu TNXP năm 2022 Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Trị; Huế Đ/c Chuẩn, Nhi, Quí
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần; Tổ chức Hội nghị bước 3, 4, 5 của Quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chiều:  Xử lý công việc tại Cơ quan

Tỉnh đoàn  
Thứ Ba

31/5/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Họp Hội đồng bồi thường, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)

– Tỉnh đoàn

– UBND tỉnh

– Trưởng phó các Ban, TT
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Hành trình nghỉ dưỡng và thăm khu di tích lịch sử cho Cựu TNXP năm 2022 Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Trị; Huế Đ/c Chuẩn, Nhi, Quí
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Họp giao ban tuần

Chiều: Xử lý công việc tại Cơ quan

Tỉnh đoàn  

 

Thứ Tư

01/6/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

  Sáng: Xử lý công việc tại Cơ quan

Chiều: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xét khen thưởng tổng kết năm 2021

– Tỉnh đoàn

– UBND tỉnh

 

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng: Dự cho trẻ uống Vitamin A đoạt I năm 2022

Chiều: Xử lý công việc tại Cơ quan

– Phương Thạnh, Càng Long

– Tỉnh đoàn

 
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại Cơ quan Tỉnh đoàn  
Thứ Năm

02/6/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Hội nghị đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị (Ban Trường học)

Chiều: Hội nghị đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị (Ban Phong trào)

 Tỉnh đoàn  

 

Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

03/6/2022

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Kiểm tra hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách

Chiều: Duyệt công tác tổ chức Đại hội

-Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang

– Thành đoàn

Trưởng các ban
Võ Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực

Sáng:  Xử lý công việc tại Cơ quan

Chiều:  Duyệt công tác tổ chức Đại hội

-Tỉnh đoàn

– Thành đoàn

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT