Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TỪ NGÀY 31/7 ĐẾN NGÀY 04/8/2023

Ngày Người thực hiện Nội dung Địa điểm Bộ phận

liên quan

Thứ Hai

31/7/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, Xử lý công việc tại cơ quan

 

Chiều: Họp giao ban tuần

– Tỉnh đoàn

 

– Tỉnh đoàn

 

 

–  Thường trực, trưởng phó các ban, UV BCH chuyên trách

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Sáng: Chào cờ đầu tuần, Xử lý công việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị nghe các ngànhn địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

– Tỉnh đoàn

– Phòng họp UBND tỉnh

 
Thứ Ba

01/8/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan    
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Tư

02/8/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan    

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

 

 Sáng: Dự Hội thảo “Góp ý bản thảo Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 – 2020”

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

– Hội trường Tỉnh ủy (cũ)

– Tỉnh đoàn

 
Thứ Năm

03/8/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Sáng: Dự Hội nghị nghe đoàn giám sát của UBKT Tỉnh uỷ thông qua báo cáo giám sát

Chiều: Xử lý công việc tại cơ quan

Tỉnh đoàn Đảng viên Chi bộ
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Thứ Sáu

04/8/2023

Trần Trí Cường

Bí thư

Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội trường 400 TTHN tỉnh  
Nguyễn Thanh Nhã

Phó Bí thư

Xử lý công việc tại cơ quan    
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT