Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023: Bộ nhận diện mới, sức lan tỏa mới

Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10) tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện; có văn bản khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện (avatar), kèm khung hình (frame) nhận diện Ngày Chuyển đổi số.
 
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Tại Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, trang web, ứng dụng di động của bộ, ngành, địa phương và báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 1-10/10.
 
Các đơn vị đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ ngày 1-10/10.
 
Để thay ảnh đại diện (avatar) có kèm khung hình (frame) về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, đầu tiên, người dùng truy cập vào một trong 2 đường link có địa chỉ https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a hoặc https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0, chọn mẫu khung bằng cách nhấp vào phần “chọn hình” để tải.
 

Tiếp đến, người dùng tải ảnh đại diện lên khung, căn chỉnh vị trí ảnh cho hợp lý, ấn chọn “Tiếp tục”, làm theo hướng dẫn dể “Tải hình” đã được lồng khung xuống. Ảnh đại diện lồng khung được khuyến khích sử dụng để thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội với các cụm từ như: #ngaychuyendoisoquocgia #namdulieuso #10102023

 

Mã QR để tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Mã QR để tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT