Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2024

Nguyễn Văn Hoài – Gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được cấp ủy, các tổ chức Đảng trên địa bàn xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đã tạo thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh ở địa phương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác.

NINH-THOI

Trưởng thành từ phong trào Đoàn, Đồng chí Nguyễn Văn Hoài – Bí thư CĐ Quân sự luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các phong trào Đoàn tại địa phương. Với tư cách và phẩm chất đạo đức trong sáng, khiêm tốn, chân thành, giản dị hòa đồng với mọi người, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong công việc lẫn ngoài cuộc sống. Phát huy vai trò của một Bí thư chi đoàn, đã thực hiện tốt việc triển khai sâu rộng với đoàn viên, thanh niên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NINH-THOI-2

Qua quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí đã phối hợp tốt với Ban Chấp hành xã Đoàn triển khai và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo, thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí còn thực hiện hiệu quả các nội dung đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh hàng năm do Ban Chấp hành xã Đoàn, Chi bộ phát động. Điều này được thể hiện cụ thể bằng những việc làm, hành động, những đóng góp tích cực của đồng chí trong các hoạt động tại địa phương trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã Nông thôn mới.

NINH-THOI-3

Đối với những hoạt động do xã Đoàn triển khai, phát động, đồng chí luôn thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức và hưởng ứng nhiệt tình; luôn đảm bảo huy động đông đủ lực lượng đoàn viên mỗi khi cần huy động tham gia vệ sinh môi trường, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thăm hỏi và giúp đỡ gia đình chính sách, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động phong trào do xã Đoàn cũng như Đoàn cấp trên phát động.

HUYỆN ĐOÀN CẦU KÈ

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT