Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, 2024

Phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn trong các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam ngày càng vững mạnh 

Với phương châm: “Đoàn mạnh, Hội rộng”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên, cùng Hội LHTN Việt Nam phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt vai trò nòng cốt của Đoàn được khẳng định trong việc định hướng nội dung hoạt động để Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức tốt các chương trình công tác nhằm tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa VI ra mắt trước Đại hội

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn luôn được khẳng định và thực hiện tốt. Qua đó góp phần để tổ chức Hội và các tổ chức của thanh niên ngày càng phát triển. Trong đó nổi bật là các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm làm công tác Hội, chú trọng bồi dưỡng đoàn viên thanh niên có uy tín làm lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên; phân công ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tham gia vận động thành lập các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích trên địa bàn.

Tại các địa phương có đông thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo đều có cơ cấu nhân sự là người dân tộc; tín đồ, chức sắc trẻ tôn giáo tham gia Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên. Định kỳ, 02 lần/năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Hội các cấp. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Chuyển đổi 100% các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, đối tượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Anh Võ Minh Nhựt, Chủ tịch Ủy ban Hội tỉnh tặng hoa chúc mừng thành lập Chi hội Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong huyện Trà Cú

Các hoạt động hiệu quả thiết thực như: hiến máu tình nguyện; khám bệnh, phát thuốc cho các gia đình chính sách, người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội; khởi nghiệp, lập nghiệp; giới thiệu việc làm, vận động xuất khẩu lao động, xây dựng nông thông mới… Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội đã chăm lo, cổ vũ, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của các tầng lớp thanh niên.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn luôn tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội, quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội hoạt động. Các cấp bộ Hội, nhất là các chi hội cũng luôn chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên ưu tú, tích cực, có thành tích để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Các tổ chức thành viên của Hội có nhiều hoạt động thiết thực, đi sâu vào đời sống thanh niên, tập hợp đông đảo các đối tượng thanh niên đến với Hội, bổ sung nguồn sinh lực dồi dào, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Ban Phong trào

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT