QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

QUY ĐỊNH

NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

(Theo Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn)


<

spot_img

Bài viết mới

Bài viết tương tự