Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

TẬP HUẤN BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2022

Nhằm truyền tải kịp thời những Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tình hình biển, đảo,… cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện trong 02 ngày 05-06/5/2022 với sự tham gia của 199 đồng chí.

Tại hội nghị tập huấn lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai các chuyên đề về: Công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới; Thông tin về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác dân tộc, tôn giáo, đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và một số vấn đề về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mỹ Trinh

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT