Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

THANH NIÊN THỊ XÃ DUYÊN HẢI PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH TRONG THAM GIA PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19.

Nhằm góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn thị xã đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên và người dân hiểu, thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, chủ động tham gia Ngày hội của toàn dân.

Với mục tiêu mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên sẽ là một cử tri gương mẫu, tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại địa phương, Đoàn thị xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên đủ tuổi, lần đầu tham gia bầu cử về quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Từ tháng 3 đến nay, trên hệ thống các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, các cuộc sinh hoạt lệ chi đoàn, công tác tuyên truyền bầu cử được Đoàn thị xã và các các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tích cực, nội dung tuyên truyền pháp luật về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để bảo đảm công tác phục vụ bầu cử trong ngày 23/5/2021, Ban thường vụ thị đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, phân công đoàn viên tích cực tham gia hỗ trợ đo thân nhiệt, phát khẩu trang và sát khuẩn tay cho người dân đến bỏ phiếu tại các điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn.

C:\Users\User\Downloads\IMG_20210523_090340.jpg

Phối hợp thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho người dân

đến bỏ phiếu tại điểm niêm yết danh sách cử tri khóm Phước Trị, Phường 1

Bằng sự tích cực, chủ động, xung kích, tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã./.

CHÂU HOÀNG ÂN

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT