33.3 C
Tra Vinh
Thứ Tư, 20/01/ 2021

Thực hiện tốt công tác, chăm lo phát triển hội viên mới

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Trà Vinh xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo tổ chức cơ sở Hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, số liệu hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển hội viên mới.

C:\Users\admin\Desktop\Lễ kết nạp hội viên.jpg

Lễ kết nạp hội viên tại Ủy ban Hội LHTN xã Thạnh Phú, huyện Càng Long

Kết quả, trong năm 2020, các cấp bộ Hội đã phát triển thêm 9.942 hội viên mới (đạt 164,88%) so với chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, giảm 8.787 hội viên (trong đó làm ăn xa 859, xóa 3.705, trưởng thành 4.223).Tổng số hội viên đến thời điểm này là 60.935 hội viên, sinh hoạt tại các cơ sở hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua nhiều phong trào hành động cách mạng như: Xây dựng hội LHTN Việt Nam vững mạnh; Tôi yêu tổ quốc tôi; Thanh niên sống đẹp, sống có ích; Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp… các tầng lớp thanh niên huyện nhà đã được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành, đóng góp tích cực vì sự phát triển chung của quê hương.

VP Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Đọc tiếp

Câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ...

Câu 1. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày...

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐTN, ngày 13/9/2019 của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam...

Lớp học không bảng đen, phấn trắng

7h sáng, lớp học ở nhà sinh hoạt cộng đồng tại phường Hương Sơ (TP. Huế) lại rộn rã tiếng đánh vần của bọn...

Những câu nói thông dụng phần 2

11 – Say Something Is Difficult – Nói Điều Gì Là Khó Khăn English 1. It’s not so easy… 2. It’s a bit tricky… 3. It’s not the easiest...